fbpx

Съгласие за обработване на лични данни съобразно чл. 7 от Регламент 2016/679 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1) Съгласен/съгласна съм с това, че личните ми данни, които доброволно посоча в тази бланка се
обработват от “Албумите” ЕООД за целите на изработването на моя фото албум.
2) Личните ми данни няма да бъдат използвани от “Албумите” ЕООД за никакви други цели и няма да
бъдат предоставяни на трети лица.
3) Информиран/информирана съм, че мога да оттегля съгласието си по всяко време като се откажа от получаването на фотосесии и печатан албум.
4) Капарото и респективно цялата сума за изготвянето на албума няма да ми бъдат възстановени ако няма основателна юридическа причина да се откажа от получаването му.
5) няма основателна юридическа причина да се откажа от получаването му.